ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អនុក្រឹត្យ

ប្រកាសលេខៈ១១២ ដនស.ប្រក ស្ដីពីគោលការណ៌ណែនាំ និង នីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការសុរិយោដី ចុះថ្ងៃទី ២១ សីហា ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ១១៦ ស្ដីពីការគ្រប់គ្រង ការផលិត និង ការធ្វើអាជីវកម្មផែនទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១៧ ធ្នូ ១៩៩៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៣៤៧ ស្ដីពីការតែងតាំងសមាសភាពគណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិ ១៧ កក្កដា ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ ស្ដីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ២៩ ធ្នូ ២០០០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៩៦ ស្ដីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី ១៣ ធ្នូ ២០០០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្ដីពីការមនុវត្តច្បាប់វិនិយោគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៨ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយដីធ្លី ០១ ធ្នូ ២០០០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៧ ស្ដីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ១៨ ធ្នូ ១៩៩៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៧ ស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពសំរបសំរួលអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់ច្បាប់ និង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ២១ សីហា ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៦ ស្ដីពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ ១៩ ធ្នូ ១៩៩៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៨១ ស្ដីពីការកាត់ដីក្រហមពីដែនព្រៃសម្បទានសម្រាប់ចំការកៅស៊ូ ១៧ សីហា ២០០១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៧៤ ស្ដីពីសៀវភៅគ្រួសារ ០៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៧៣ ស្ដីពីសៀវភៅស្នាក់នៅ ០៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំ និង ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ០២ កក្កដា ១៩៩៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៦០ ស្ដីពីការកែសម្រួលមាត្រា ៨ និង មាត្រា ៥៩ នៃអនុក្រឹត្យលេខ ១០៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ស្ដីពីអត្រានុកូលដ្ឋាន ២៤ មិថុនា ២០០២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៥៧ ស្ដីពីការផ្តល់សិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើប្លង់ដីកម្មសិទ្ធិ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និង អាជ្ញាប័ណ្ណសាងសង់អាគារក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ ២៩ កញ្ញា ១៩៩៤

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៥៣ ស្ដីពីការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ ២៧ មិថុនា ១៩៩៥

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៥២ ស្ដីពីការរៀបចំ និង ប្រព្រឹត្ត របស់អគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៥១ ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សា កំណែទម្រង់រដ្ឋបាល ១០ មិថុនា ១៩៩៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 10នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ92
ម្សិល​មិញ89
សប្តាហ៍នេះ308
ខែនេះ388
សរុប1042202