ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

វិស័យព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារបន្ថែម ណាហ្គោយ៉ា កូឡាឡំពួរ ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវ​ផ្នែកច្បាប់ និងសំណងការខូចខាតទៅនឹង​ពិធីសារ​កាតាហ្សេណា​ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា២៤៧ មាត្រា៣៦៨ មាត្រា៣៧២ និងមាត្រា៣៨២ នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពី សហគមន៍កសិកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្ការ​ និងការពន្លត់អគ្គីភ័យ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៩ និងមាត្រា៣០ នៃច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពី ការដាក់គុកបង្ខំដល់រូបកាយក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី តួនាទី ភារកិច្ច និង រចនាសម្ព័ន្ធរបស់មជ្ឍមណ្ឌលគ្រប់គ្រងយុវទោសករ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្តីពី ការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រឹត្យ ច្បាប់ស្តីពី បទល្មើសមានលក្ខណៈយោធា និងទណ្ឌកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី បែបបទសំរាប់អនុវត្តចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេស មិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ចេញ ចូល និងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តីពី បែបបទសំរាប់អនុវត្ត ចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសអន្តោប្រវេសន៍ចេញ ចូល និងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​រំលូតកូន ចុះ​ថ្ងៃទី ១២ ខែ វិ​ចិ្ជ​ការ ឆ្នាំ ១៩៩៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពីអន្តោប្រវេសន៍ ចុះថៃ្ងទី ២២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៤

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ការ​ប្តូរប្រាក់ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៥ ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩៧

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្តី​ពីសា​ពើ​ពន្ធ ចុះ​ថៃ្ង​ទី ៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៩៧

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ឪ​សថ ចុះ​ថៃ្ង​ទី ១៧ ខែ មិថុនា​ឆ្នាំ ១៩៩៦

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្តីពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​សន្ធិសញ្ញា​ស្តីពី​តំបន់​អាស៊ី​អាគេ្នយ៍ គ្មាន​អាវុធ​នុយ​កេ្ល​អ៊​រ​ចុះ​ថៃ្ង​ទី ១៨ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៩៩៧

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 98នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065