ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ច្បាប់

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១១/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការអនុម័តយល់ព្រម​លើកិច្ចព្រមព្រៀង​ស្ដីពី​បត្យាប័ន​រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រ    កម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២០ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាស៊ីតខ្លាំង ចុះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/១២១១/០០២១ ស្ដីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្ដីពីពន្ធនាគា ចុះថ្ងៃទី ២១ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០១ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០៥ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និង ជីកសិកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ព្រះរាជក្រម នស/រកម/០១១២/០០៤ ស្ដីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 25នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ32
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ38
ខែនេះ38
សរុប1041852