ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អនុក្រឹត្យ

អនុក្រឹត្យលេខ ៨០ អនក្រ​.បក ស្តីពីការប្រើប្រាស់រថយន្តដែលបិទ ឬ បាំងកញ្ចក់ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៥៨ អនក្រ.បក ស្តីពីយន្តការ និង នីតិវិធីអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្តិភាព ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ១៥៤ អនក្រ​ បក​ ស្តីពីការរៀបចំ​ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃមូលនិធិទ្រទ្រង់ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ២១អនក្រ.បក ស្ដីពីការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងវិស័យសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៧ 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៦០អនក្រ.បក ស្ដីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ចុះថ្ងៃទី​១២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៤៧អនក្រ.បក ស្ដីពីការ​រៀបចំ និងការប្រព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ២៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងសហគមន៍នេសាទ ចុះថ្ងៃទី​២០ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣ អនក្រ.បក ស្ដីពីការរៀបចំ​ និងការ​ប្រព្រឹត្តទៅរបស់​អគ្គលេខា​​ធិ​ការ​ដ្ឋាន នៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ០៩អនក្រ.បក ស្ដីពី ការរៀបចំ និង​កិច្ចដំណើរការរបស់​ប្រព័ន្ធ​ស្ថិតិ​ជាតិ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យលេខ ៨៣ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែរប្រែរបបជីវភាពសម្រាប់ទណ្ឌិត និង ពិរុទ្ឋជន ចុះថ្ងែទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 21នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ32
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ38
ខែនេះ38
សរុប1041852