ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ ភាគទី២

 

កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ ភាគទី២

 

ព្រះរាជក្រឹត្យ (ឆ្នាំ១៩៨៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៣)

 

អ្នកដឹងទេថា ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៧ មកដល់ចុងឆ្នាំ២០១៣កន្លងទៅនេះ តើមានការបន្ថយរយៈពេលទទួលរងទោស និងការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតណាខ្លះ លើបទល្មើសអ្វីខ្លះ នៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លះ និងមានចំនួនប៉ុន្មានករណីដែរឬទេ?

ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្តានិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវ និងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលមាន​ការចាប់​អារម្មណ៍​ទៅលើវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ បា​នស្រាវជ្រាវ និងចងក្រង “កម្រងបទដ្ឋាន​​គតិយុត្តក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ (ឆ្នាំ១៩៨៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៣)” ចំនួន៣ភាគ ដែលក្នុងនោះ “កម្រងបទដ្ឋាន​គតិយុត្តក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ ភាគទី១ ព្រះរាជក្រម” ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ​រួចរាល់​ជូនដល់​សាធារណៈជន​​ដោយឥតគិត​ថ្លៃ​នាពេល​កន្លងមក។ ជាជំហានបន្ទាប់​​ដើម្បីចូលរួមចំណែក​លើក​កម្ពស់ការស្រាវជ្រាវ សមាគម​​សូមបន្ត​ផ្សព្វផ្សាយនូវ “កម្រងបទដ្ឋានគតិយុត្តក្នុងវិស័យព្រហ្មទណ្ឌ ភាគទី២ ព្រះរាជក្រឹត្យ” ដែល​សាធារណៈជន​អាច​ទាញយក​ដោយសេរី និងឥតគិតថ្លៃនៅលើគេហទំព័ររបស់សមាគម។ សមាគមតែងតែ​សង្ឃឹម​ជានិច្ច​ថា កិច្ចខិតខំប្រឹង​ប្រែងរបស់យើងនឹងអាចក្លាយ​ជាចំណែក​តូចមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍របស់លោកអ្នក និងប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា។

 

images/Cover Part 2images/Researchers and Editers

 ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះសូមចូលទៅកាន់ ៖

https://docs.google.com/file/d/0BxZDlumH_p00ak1iZTNYdC13VDg/edit

 

 

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 34នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ182
ម្សិល​មិញ178
សប្តាហ៍នេះ503
ខែនេះ3387
សរុប1046984