ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីចាស់ឆ្នាំ១៩២០

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីចាស់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះមហាក្សត្រ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩២០ គឺជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងនីតិវិជ្ជមាន ពិសេសក្រមរដ្ឋប្បវេណីថ្មី តាមរយៈការសិក្សាប្រៀបធៀប ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការវិវដ្តនៃទំនាក់ទំនងសង្គម និងបទបញ្ញត្តិច្បាប់។ ដោយយល់ឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ខាងលើ និងដោយមើលឃើញពីសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃអត្ថបទច្បាប់នេះ សមាគមបានបង្កើតក្រុមការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើការវាយឡើងវិញទាំងស្រុងតាមអត្ថបទច្បាប់ដើម ក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយ និងអភិរក្សមត៌កគតិយុត្តិខ្មែរ និងជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់សាធារណជនឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។

សមាគមសង្ឃឹមថា សមិទ្ធផលដ៏ស្តួចស្តើងនេះនឹងក្លាយជាជំនួយតូចមួយក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ លោកអ្នក។

 

images/Cover Civil-Code-1920

ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់៖

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 17នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080