ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

ទិវាវិជ្ជាជីវៈច្បាប់

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណៈជន ជាពិសេស សិស្ស និស្សិត ដែលបាន ឬ កំពុងសិក្សាជំនាញច្បាប់ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ រួមសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា បានរៀបចំឲ្យមាន “ទិវាវិជ្ជាជីវៈច្បាប់” ឬ “Legal Career Day” ជាលើកដំបូង នៅកាលបរិច្ឆេទ និងទីតាំងដូចមានកំណត់ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងដែលមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម។ សាធារណៈជនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យបានមុន ម៉ោង៥ល្ងាច ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ជាកំហិត ។ សេចក្តីលម្អិតសូមអានលិខិតជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

 

អាចចុះឈ្មោះនៅទីនេះ
----------

https://docs.google.com/forms/d/1EdThOEVhWMP6kegkFv-GtbCUX5YS2Py_bdNpFLd8esQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 19នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080