សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

ទិវាវិជ្ជាជីវៈច្បាប់

  • បោះពុម្ព

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណៈជន ជាពិសេស សិស្ស និស្សិត ដែលបាន ឬ កំពុងសិក្សាជំនាញច្បាប់ទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ រួមសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា បានរៀបចំឲ្យមាន “ទិវាវិជ្ជាជីវៈច្បាប់” ឬ “Legal Career Day” ជាលើកដំបូង នៅកាលបរិច្ឆេទ និងទីតាំងដូចមានកំណត់ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងដែលមានភ្ជាប់ជូនខាងក្រោម។ សាធារណៈជនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ សូមធ្វើការចុះឈ្មោះឲ្យបានមុន ម៉ោង៥ល្ងាច ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ជាកំហិត ។ សេចក្តីលម្អិតសូមអានលិខិតជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

 

អាចចុះឈ្មោះនៅទីនេះ
----------

https://docs.google.com/forms/d/1EdThOEVhWMP6kegkFv-GtbCUX5YS2Py_bdNpFLd8esQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form