ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សំណួរ​ចម្លើយ​ស្តី​ពី​បែប​បទ និង នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ

សំណួរ​ចម្លើយ​ស្តី​ពី​បែប​បទ និង នីតិ​វិធី​នៃ​ការ​បង់​ពន្ធ​លើ​អចលន​ទ្រព្យ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១១របស់​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ពន្ធដារ​នៃក្រសូង​សេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានស្រាវជ្រាយដោយលោក យិក សុឡា និង ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​លើ​គេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com ហើយ។ ដើម្បី​ស្វែង​រក​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់ ឯកសារសំខាន់ៗ ឬ

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 49នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ110
ម្សិល​មិញ143
សប្តាហ៍នេះ253
ខែនេះ3137
សរុប1046734