ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីចាស់ដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះមហាក្សត្រ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩២០ (វាយឡើងវិញក្រៅផ្លូវការ)

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ការប្រៀបធៀបក្រមរដ្ឋប្បវេណី រវាងប្រទេសជប៉ុន និងប្រទេសបារាំង

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី របស់ប្រទេសជប៉ុន ជាភាសាជប៉ុន និងភាសាអង់គ្លេស

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីរបស់ប្រទេសបារាំង ជាភាសាអង់គ្លេស

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី ច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល និងច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសស្តីពី អត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវបានកម្រិត

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខៈ ៣០ កយដនស ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៣ ស្តីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​សិទ្ធិប្រក្សត្រទាក់ទងនឹងក្រមរដ្ឋប្បវេណី

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ១

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ២

Rating: 2 / 3 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ៣

Rating: 1.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file
Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ៥

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេស

Rating: 1.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ដោយ ឯកឧត្តម អង្គវង្សវឌ្ឍានា ថ្លែងក្នុងពិធី "ប្រកាសការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី"

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ការគ្រប់គ្រងដោយឈឺឆ្អាល (ដោយ ស៊ុន លៀងហេង)

Rating: 1.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

Rating: 1.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 37នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065