ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ក្រមសីលធម៌

ក្រមសីលធម៌ចៅក្រម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពី ការប្រើប្រាស់កម្លាំង និង​អាវុធ ដោយមន្រ្តីប្រតិបត្តិច្បាប់

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីតួនាទីរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់

Rating: 4.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីតួនាទីមេធាវី

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈមេធាវី

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូពេទ្យ

Rating: 5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធម៌សម្រាប់គណនេយ្យករជំនាញ និង សវនករប្រតិស្រុត

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធម៌សម្រាប់សវនករផ្ទៃក្នុង និង ស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទែក្នុង

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធម៌មន្ត្រីរាជការអធិការកិច្ច

Rating: 4.5 / 3 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន

Rating: 4 / 5 votes  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 132នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ95
ម្សិល​មិញ488
សប្តាហ៍នេះ95
ខែនេះ11994
សរុប960598