ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជូ​នដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី បែប​ប​ទំនាក់ទំនង និង​រយៈពេល​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ នាយក ដ្ឋា​ន​នីតិកម្ម

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី បែបបទ និង​នីតិវិធី​សំរាប់​ការចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម នៅ​មណ្ឌល សាខា​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្ត- ក្រុង

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការបំពេញ​បែបបទ​ប្រតិវេទន៍​ស្តីពី​ស្ថានភាព​សហគ្រាស ពាណិជ្ជកម្ម​ប្រចាំឆ្នាំ២០០៥

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុ​ម្ភះ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ប្រការសំខាន់ៗនៃ​លក្ខ​ខ​ន្តិ​កៈ​ក្រុមហ៊ុន

រាជធានី​ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ឯកសារ​តម្រូវ​សម្រាប់​ការចុះបញ្ជី ពាណិជ្ជកម្ម

ចុះ​ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី ការ​មក​ប្តូរ​យក​វិ​ញ្ញាប​ន​ប័ត្រ​ចុះ ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម តាម​គំរូ​ថ្មី និង​ការ​មក​បំពេញ ប្រតិវេទន៍ ប្រចាំឆ្នាំ​របស់ ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម

ចុះ​ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 21នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850