ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអាជ្ញាសាលាជាភាសាអង់គ្លេស (សេចក្តីព្រាងលើកទី១)

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យផ្តល់ឋានៈដល់សាស្ត្រាចារ្យក្នុងវិស័យអប់រំ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា ២៤៦ មាត្រា ២៥៥ មាត្រា ២៦៦ មាត្រា​ ៣២០ និង មាត្រា ៤៨៨ នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអាជ្ញាសាលា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងព្រះរាជក្រឹត្យលក្ខន្តិកៈក្រឡាបញ្ជី

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគម និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល (សេចក្តីព្រាងលើកទី២)

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្ម និងជីកសិកម្ម

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអាស៊ីដខ្លាំង

Rating: 3.5 / 3 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពីពន្ធនាគារ

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធន

 

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអធិការកិច្ច

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពី អ៊ី ពាណិជ្ជកម្ម

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបន្ថូរបន្ថយទោស និង ការលើកលែងទោស

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្ដីពី សមាគម និង អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 17នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065