ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ប្រកាស

ប្រកា​សលេខ២៥៧៩ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ

យុវជន និង កីឡា ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​ការ

ប្រឡង​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យមសិក្សា បឋមភូមិ ចុះ​ថ្ងៃទី ទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ៧៨៣៥ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ

យុវជន និង កីឡា ស្តីពី​ការរៀបចំ និង​ប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​ការប្រឡង​

សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យម សិក្សា​ទុតិយភូមិ​ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ២៣០៧ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង កីឡា

ស្តីពី​ការប្តូរឈ្មោះ​អនុ​វិទ្យា­ល័យ សំរោង​អំ​ណ្តែ​ត ទៅជា​វិទ្យា­ល័យ  សម្តេច ហ៊ុន សែន

ភ្នំពេញ​ថ្មី ស្ថិតនៅសង្កាត់​ភ្នំពេញ​ថ្មី ខណ្ឌ​ឬ​ស្សី​កែវ ក្រុងភ្នំពេញ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ២៣០៦ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី ការពង្រីក និង​ប្តូរ ឈ្មោះ​អនុវិទ្យាល័យ ភ្នំព្រឹក ទៅ ជា​វិទ្យាល័យ 

ពេជ្រ​ចិន្តា ស្ថិតនៅ​ឃុំ​ពេជ្រ​ចិន្តា ស្រុក​ភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ២៣០៥ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី​កា​បើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ  គិរី​សិលា​កែវ ស្ថិតនៅ

ឃុំ​តា​គ្រាម ស្រុក បាណន់ ខេត្តបាត់ដំបងចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ២៣០៤ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង កីឡា

ស្តីពី កា​បើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ  ស្រែ​អណ្តូង ស្ថិតនៅ ឃុំ​សំឡូត ស្រុក សំឡូត

ខេត្តបាត់ដំបង ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ២៣០៣ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី​ការបើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ កំពង់​ឬ​ស្សី  ស្ថិតនៅ

ឃុំ​ជី​រៅ​ទី១ ស្រុក ត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ២៣០២ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង  កីឡា ស្តីពី​កា​បើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ហ៊ុនសែន ទំរីង ស្ថិតនៅ

ឃុំ​ទំរីង ស្រុក សណ្តាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះ​ថ្ងៃទី ១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ២៣០១ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី កា​បើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ បណ្តុះ​វិជ្ជា ស្ថិតនៅ

ឃុំ​ចំបក់ ស្រុក បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះ​ថ្ងៃទី ទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៩៧៣ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី កា​បើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ចំបក់ ស្ថិតនៅ ឃុំ​ចំបក់

ស្រុក​ស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៩៧២ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី​កា​បើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ទួល​អណ្តែត ស្ថិតនៅ

​ឃុំ​ជ្រលង ស្រុក បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៦៣ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង​កីឡា ស្តីពី ការបើក​អនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន មុខដា ស្ថិតនៅ

​ឃុំ​មុខដាស្រុក រមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង ចុះ​ថ្ងៃទី ០១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៦

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៤១១ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង កីឡា

ស្តីពី​ការប្តូរឈ្មោះ​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ប៉ោយចារ ទៅជា​វិទ្យា­ល័យ សុខ​អាន

ប៉ោយចារ​ស្ថិតនៅ​ឃុំ​ប៉ោយចារ ស្រុក​ភ្នំស្រុក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះ​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៥

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៤០៩ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង កីឡា

ស្តីពី​ការប្តូរឈ្មោះ​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ចាក់អង្រែ ទៅជា​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ហ៊ុនសែន ចាក់អង្រែ ស្ថិតនៅ​សង្កាត់​ចាក់អង្រែ​ក្រោមខណ្ឌមានជ័យ រាជ ធានី​ភ្នំពេញ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០០

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៤០៨ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី ការផ្តាច់​សាលា​ឧ​ប ស​ម្ព័​ន្ឋ ព្រៃវែង ចេញពី​ឧ​បស​ម្ព័​ន្ឋ

វិទ្យាល័យ ពងទឹក ស្ថិតនៅ​សង្កាត់​ព្រៃវែង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី​ភ្នំពេញ

ចុះ​ថ្ងៃទី ០៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៧

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៣១១ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង កីឡា ស្តីពី​ការបើក​អនុវិទ្យាល័យ ហ៊ុនសែន ពោធិ​អំពិល

ស្ថិតនៅ​ឃុំ​សំបួរ ស្រុក​ទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ចុះ​ថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៥

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១១៤០ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង កីឡា

ស្តីពី​ការបើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ច​ណ​រើ​ន​រដ្ឋ ជា​ឧ​បស​ម្ព័​ន្ឋ វិទ្យាល័យ ឬ​ស្សី កែ

ស្ថិតនៅ​សង្កាត់​ស្វាយប៉ាក ខណ្ឌ​ឬ​ស្សី​កែវ រាជធានី​ភ្នំពេញ ចុះ​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៣

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១៤៤ អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង​កីឡា ស្តីពី ការបើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ព្រៃ​គុយ ស្ថិតនៅ​ឃុំ​ស្ទឹងសែន

ស្រុក​ស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៣

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ៩៦៤  អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន

និង​កីឡា ស្តីពី ការបើក​អនុវិទ្យាល័យ ត្នោតជុំ ស្ថិតនៅ​ឃុំ​ត្នោតជុំ

ស្រុក​បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា  ឆ្នាំ ២០០៣

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ៩៦៣អយក.ប្រក របស់​ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន និង​កីឡា

ស្តីពី​ការបើក​អនុ​វិទ្យា­ល័យ ហ៊ុនសែន គ្រើល អណ្តូង​ពោធិ ស្ថិតនៅ

​ឃុំ អណ្តូង​ពោធិ ស្រុក​បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា  ឆ្នាំ ២០០៣

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 75នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080