ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

ស្ថានទូត និង ស្ថានកុងស៊ុល

ស្ថានទូតអូស្រ្តាលីប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខ១៦B, វិថីរដ្ឋសភា, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 213 470
ទូរសារលេខ: (855-23) 213 413
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.cambodia.embassy.gov.au

 

 ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ២៧-២៩, ផ្លូវលេខ៧៥, សង្កាត់ស្រះចក,
ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 427 124/ 428 153
ទូរសារលេខ: (855-23) 427 125
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
       អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
      អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
គេហទំព័រ:  ukincambodia.fco.gov.uk

 

 ស្ថានទូតប្រ៊ុយណេប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  

ផ្ទះលេខ២៣៧, ផ្លូវលេខ៥១, សង្កាត់បឹងកេងកង១,
ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23)211 457, 211 458
ទូរសារលេខ: (855-23) 211 456
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
       អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 ស្ថានទូតកាណាដាប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លែងមានស្ថានទូតកាណាដាហើយនៅភ្នំពេញ

 
 

 ស្ថានទូតចិនប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១៥៦, មហាវិថីម៉ៅសេទុង, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា 
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ២៦

ទូរស័ព្ទលេខ: (855) 012 810 928,(855-23) 720 920
ទូរសារលេខ: (855-23) 364 738
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
គេហទំព័រ:  kh.china-embassy.org
                kh.chineseembassy.org 

 

 ស្ថានទូតបារាំងប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  

ផ្ទះលេខ០១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា 
ប្រអប់សំបុត្រលេខ១៨

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 430 02០,(855-12) 591 209
ទូរសារលេខ: (855-23) 430 041, 430 038
សារអេឡិចត្រូនិច: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
 ambafrance.phnom-penh-amba@ diplomatie.gouv.fr 
គេហទំព័រ:  www.ambafrance-kh.org

 

 ស្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៧៦-៧៨, វិថីហ្សូសេប ប្រូស ទីតូ, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជាប្រអប់សំបុត្រលេខ៦០

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 216 193/ 216 381,

 (855-12) 818 202
ទូរសារលេខ: (855-23) 427 746
សារអេឡិចត្រូនិច: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.phnom-penh.diplo.de 

 

 ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៥, វិថីចក្រី ញ៉ឺក ជូឡុង‹៤៦៦›,
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន,រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 210 912/ 210 913
ទូរសារលេខ: (855-23) 213 640, 210 914
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (HOC)
      អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (Admn)
      អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (Amb)
      អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ (Consular)
គេហទំព័រ:  www.indembassyphnompenh.org

 

 ស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ០១, វិថីចក្រី ញ៉ឺក ជូឡុង‹៤៦៦›,
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ១៩

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 217 934, 216 148
ទូរសារលេខ: (855-23) 217 566
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
គេហទំព័រ:  www.kbriphnompenh.org 

 

 ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១៩៤, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ២១

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 217 161-4
ទូរសារលេខ: (855-23) 216 162
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.kh.emb-japan.go.jp/index-e.htm 

 

 ស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៥០-៥២, ផ្លូវលេខ២១៤, សង្កាត់បឹងរាំង,
រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ២៤៣៣

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 211 900-3
ទូរសារលេខ: (855-23) 219 200
សារអេឡិចត្រូនិច: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
គេហទំព័រ: khm.mofat.go.kr/eng/as/khm/main
/index.jsp

 

 ស្ថានទូតឡាវប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១៥-១៧, មហាវិថីម៉ៅសេទុង,
ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ១៩

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 997 931
ទូរសារលេខ: (855-23) 720 907
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 ស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៥, ផ្លូវលេខ២៤២, សង្កាត់ចតុមុខ,
ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 216 176, 216 177
ទូរសារលេខ: (855-23) 426 101
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.kln.gov.my/perwakilan/phnom penh

 

 ស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១៨១, មហាវិថីព្រះនរោត្តម,
សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន,
រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 213 663 / 213 664
ទូរសារលេខ: (855-23) 213 665
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៣៣, ផ្លូវលេខ២៩៤, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,
ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ២០១៨

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 222 303, 222 304,215 145 / 215 145
ទូរសារលេខ: (855-23) 215 143
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ ,
       អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 ស្ថានទូតសហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ២១៣, មហាវិថីសម្តេចសុធារស,
រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 210 931
ទូរសារលេខ: (855-23) 216 776
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.embrusscambodia.mid.ru 

 

 ស្ថានទូតសិង្ហបូរីប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១២៩, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 221 875
ទូរសារលេខ: (855-23) 210 862 , 214 578
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  
គេហទំព័រ:  www.mfa.gov.sg/phnompenh

 

 ស្ថានទូតថៃប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១៩៦, មហាវិថីព្រះនរោត្តម,
សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 726 306 - 10 (Auto Line)
ទូរសារលេខ: (855-23) 726 303, (66) 0 2354 6190
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.mfa.go.th

 

 ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិចប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១, ផ្លូវលេខ៩៦, សង្កាត់វត្តភ្នំ,
ខណ្ឌដូនពេញ, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 728 000
ទូរសារលេខ: (855-23) 728 600
គេហទំព័រ:  http://cambodia.usembassy.gov

 

 ស្ថានទូតរៀតណាមប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៤៣៦, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23)726 274, 726 284
ទូរសារលេខ: (855-23) 726 495, 726 273
សារអេឡិចត្រូនិច:

 

 ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៣៩, មហាវិថីសម្តេចសុរាម្រិត,
រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 217-013
ទូរសារលេខ: (855-23) 217-013
សារអេឡិចត្រូនិច: 

 

 ស្ថានទូតប៉ូឡួញប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៧៦៧, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 217 782/ 217 783
ទូរសារលេខ: (855-23) 217 781
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 ស្ថានទូតគុយបាប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៩៦/៩៨, ផ្លូវលេខ២១៤, សង្កាត់វាលវង់, ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 213 965
ទូរសារលេខ: (855-23) 217 428
សារអេឡិចត្រូនិច: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។ Or
 អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.embacuba.cubaminrex.cu 

 

 ស្ថានទូតប៊ុលការីប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ២២៧/២២៩, មហាវិថីព្រះនរោត្តម, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 217 504
ទូរសារលេខ: (855-23) 212 792
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.mfa.bg/phnom-penh/index.php

 

 ទីចាត់ការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ដាណឺម៉ាកប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៨, ផ្លូវលេខ៣៥២, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា 
ប្រអប់សំបុត្រលេខ១០០

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 987 629
ទូរសារលេខ: (855-23) 993 065 
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។
គេហទំព័រ:  www.phnompenh.um.dk 

 

 ស្ថានទូតម៉ាល់តាប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ១០, ផ្លូវលេខ៣៧០, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ១២៥៨

ទូរស័ព្ទលេខ: (855 23) 368 184, 212 742, (855 12) 834 833
ទូរសារលេខ: (855-23) 366 833 
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 ទីចាត់ការសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ស៊ុយអ៊ែតប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៨, ផ្លូវលេខ៣៥២, សង្កាត់បឹងកេងកង១, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ,
ប្រទេសកម្ពុជា 
ប្រអប់សំបុត្រលេខ៦៨

ទូរស័ព្ទលេខ: (855 23) 212 259 
ទូរសារលេខ: (855 23) 212 867 
សារអេឡិចត្រូនិច: អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

 ស្ថានកុងស៊ុលបែលហ្ស៊ិកប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលភ្នំពេញ ជាន់ទី៧, រុក្ខវិថីព្រះសីហនុ, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់,ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 214-024 ,(855-12) 824 325
ទូរសារលេខ: (855-23) 214-024 
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។  

 

 ស្ថានកុងស៊ុលន័រវ៉ែសប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៨, ផ្លូវ១៦៣, សង្កាត់វាលវង់, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 362-143, 216-232, 217-720 
ទូរសារលេខ: (855-23) 215-078 
សារអេឡិចត្រូនិច: 

 

 ស្ថានកុងស៊ុលស្វ៊ីសប្រចំានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ផ្ទះលេខ៥៣D, ផ្លូវ២៤២, សង្កាត់វាលវង់, ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, 
ប្រទេសកម្ពុជា 
ប្រអប់សំបុត្រលេខ១៥២១

ទូរស័ព្ទលេខ: (855-23) 219 045 
ទូរសារលេខ: (855-23) 213 375 
សារអេឡិចត្រូនិច:  អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

 

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 32នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ59
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ186
ខែនេះ266
សរុប1042080