ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

នីតិគ្រួសារ

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកំណត់ថ្លៃជាវក្រដាសអត្រានុកូលដ្ឋាន និងថ្លៃតែមប្រិ៍សារពើពន្ធ

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យស្តិពី អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ

Rating: 1 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្តីណែនាំ លេខ ០០៨ ស​ណន ស្តីពី​ការចុះ​សៀវភៅ​អត្រានុកូលដ្ឋាន​ឱ្យមាន​និរន្ត​ភាព​ក្រោយ​បញ្ចប់​យុទ្ធនា​ការចុះ​សៀវភៅ​អត្រានុកូលដ្ឋាន​ចល័ត ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០០៧

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ប្រកា​សលេខ ១០៨៦ ប្រក ស្តីពី​ការប្តូរឈ្មោះ​ការិយាល័យ​កិច្ចការ​ទូទៅ​ទៅជា​ការិយាល័យ​ស្ថិតិ និង        អត្រានុ​កូ​ល​ដ្ឋា​ន​ចំពុះ​សាលាខេត្ត ក្រុង ចុះ​ថ្ងៃទី ១៧ សីហា ២០០៦

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 អនុក្រឹត្យ​លេខ១០៦ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី២៣-សីហា-២០០៥ ស្តីពី​ការកែសម្រួល​ចំណុច “ក”និង “ខ” មាត្រា៥៩ថ្មី​ស្ទួន នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពី​ការកែសម្រួល​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​អត្រានុកូលដ្ឋាន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៧ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពី​ការកែសម្រួល​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​អត្រានុកូលដ្ឋាន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ៦០ អនក្រ.បក​ចុះ​ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤ ស្តីពី​ការកែសំរួល​មាត្រា៨ និង​មាត្រា២៩ នៃ​អនុក្រឹត្យ​លេខ១០៣ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី២៩ ធ្នូ ២០០០ ស្តីពី​អត្រានុកូលដ្ឋាន

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

 អនុក្រឹត្យ​លេខ១០៣ អនក្រ.បក ស្តីពី​អត្រានុកូលដ្ឋាន ចុះ​ថ្ងៃទី ២៩ ធ្នូ ២០០០

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ២៩ អនក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី ១៤ មីនា ២០០១ ស្តីពី​ការសុំ​កូនកំព្រា ឬ កុមារកំព្រា​យកទៅ​ចិញ្ចឹម​ជា​កូន​នៅ​បរទេស

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្តីពី​នីតិ​វិធី​បណ្តឹងទាក់ទងនឹងឋានៈបុគ្គល

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុក្រឹត្យ​លេខ ១៨៣ ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តីពី​ការកំណត់​បែបបទ និង នីតិវិធី​នៃ​ការរៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​រវាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ និង ជនបរទេស

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីនីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

Rating: 3 / 3 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្តីពី​អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង គ្រួសារ ចុះ​ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨៩

Rating: 4.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

 

ច្បាប់​ស្តីពី​ស្មុំ​កូន​អន្តរប្រទេស ចុះ​ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

 

Rating: 3.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ពី​ពី​ការអនុម័ត​យល់ព្រម​ឱ្យ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ចូល​ជា​ភាគី​នៃ​អនុសញ្ញា​ទីក្រុង​ឡាអេ​ស្តីពីការការពារ​កុមារ និង សហប្រតិបត្តិ​ការទាក់ទង​នឹង​ស្មុំ​កូន​អន្តរប្រទេស ចុះ​ថ្ងៃទី ២២ មករា ២០០៧

 

 

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 8នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065