ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

យុទ្ធសាស្ត្រ និង គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលស្តីពីគោលនយោបាយដីធ្លី

Rating: 4.5 / 7 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ឯកសារគោលនយោបាយស្តីពីសម្បទានសង្គមកិច្ចនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយ​ស្តីពី​ការ​ចុះបញ្ជី​ដី​និង​សិទ្ធិ​ប្រើ​ប្រាស់​សហគម​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយផែនការនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ

Rating: 2.5 / 3 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកាឆ្នាំ ២០១០

Rating: 3 / 4 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ បច្ចុប្បន្នកម្ម ២០០៩-២០១៣ (ផយអជ បច្ចុប្បន្នកម្ម២០០៩-២០១៣)

Rating: 2.5 / 4 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកា ឆ្នាំ ២០០៨

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយចំពោះជនរងគ្រោះស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរបស់រដ្ឋ

Rating: 1.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាលរបបឧបត្ថម្ភចំពោះមន្ត្រីនគរបាលពលី មរណៈ បង្កស្លាប់ បាត់ខ្លួន និង ជនពិការ

Rating: 3 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាលឥណទាន នីតិវិធី និង សិទ្ធិអំណាចផ្តល់ឥណទាន ទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយសម្រាប់គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់សវនកម្ម

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភចំពោះជនពលី ជនមរណៈ ជនពិការ និវត្តជន ជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ និង គ្រួសារ

Rating: 1.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយឧបត្ថម្ភសម្រាប់បំពេញខាតឱ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រភេទលំនៅដ្ឋាន នៅរាជធានី​​ភ្នំពេញ និង ខេត្តកណ្តាល

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយប្រចាំខែជូនកូនរបស់ជនពលី និង មរណៈ

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសង្គមសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល

Rating: 3 / 4 votes  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 18នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065