ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹង អំពើពុករលួយ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាក្រុងឡាអេ ស្ដីពី ការការពារកុមារ និងសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងស្មុំកូនអន្ដរប្រទេស

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ ១៨២ ស្ដីពី ការហាមប្រាម និងសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត នៃពលកម្មកុមារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ ១៣៨ ស្ដីពី ការកម្រិតអាយុអប្បបរមាសម្រាប់ការចូលធ្វើការងារ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ ១០៥ ស្ដីពី ការលប់បំបាត់ការងារដោយបង្ខំ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ ៨៧ ស្ដីពី សេរីភាពនៃសមាគម និងការការពារសិទ្ធិនៃការបង្កើតសមាគម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ ២៩ ស្ដីពី ការងារដោយបង្ខម ឬជាកាតព្វកិច្ច

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី ឋានៈជនភៀសខ្លួន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាស្ដីពី ការបង្ការ និងផ្ដន្ទាទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី សិទ្ធិកុមារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី ការប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តិមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀតដែលឃៀឃៅ អមនុស្សធ៌ម ឬបន្ថោកបន្ទាប

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាអន្ដរជាតិស្ដីពី ការបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើសប្រឆាំងនឹងស្ដ្រីភេទ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាអន្ដរជាតិ ស្ដីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ បានអនុម័ត្ដ និងបើកឲ្យចុះហត្ថលេខា និងឲ្យ​សច្ចាប័ន​តាម​សេចក្ដី​សម្រេចចិត្តលេខ ២១០៦(XX) ចុះថ្ងៃទី ២១ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៥ របស់មហាសន្និបាតអង្គការ​សហប្រជាជាតិ ចូលជា​ធរមានថ្ងៃទី ០៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៩ ស្របតាមមាត្រា ១៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ ១១១ ស្ដីពី ការរើសអើងក្នុងការងារ និងមុខរបរ អនុម័ត្តនាថ្ងៃទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៥៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ៩៨ ស្ដីពី ការអនុវត្ដគោលការណ៍នៃសិទ្ធិបង្កើតសមាគម និងសិទ្ធិនៃការចរចាជាសមូហភាព

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

អនុសញ្ញាលេខ ១០០ ស្ដីពី ប្រាក់ឈ្នួលស្នើគ្នាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតប្រុស-ស្រី ចំពោះការងារមានតម្លៃស្នើគ្នា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី ការប្រឆាំង​បទឧក្រឹដ្ឋ​ឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់តាំង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃអនុសញ្ញាអន្ដរជាតិ ស្ដីពីការលុបបំបាត់ចោល​នូវហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្ដីពី កិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់​ស្ដី​ពី ការ​អនុម័ត្ដ​យល់ព្រម​លើ​អនុសញ្ញា​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ខាង​ការងារ​លេខ ១៨២ ស្ដីពី​ការ​ហាម​ប្រាម និង សកម្មភាព​បន្ទាន់​សម្រាប់​ការ​លុប​បំបាត់​ទម្រង់​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត​នៃ​ពលកម្ម​កុមារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 46នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065