ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

ពិធិសារអន្តរជាតិ

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាជាភាគីនៃពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញា ស្ដីពីការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្ម អំពើឃោឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬទណ្ឌកម្ម

Rating: 4.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារតាមជម្រើសនៃអនុសញ្ញាស្ដីពី ការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃ​ការរើសអើង​ប្រឆាំងនារីភេទ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្ដីពី ការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្ម ការប្រព្រឹត្តិ ឬទារុណកម្មដទៃទៀតដែលឃោឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ទាបបន្ថោក

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ពិធីសារដើម្បីទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប និងដាក់ទណ្ឌកម្ម ការជួញដូរមនុស្ស ជាពិសេស ស្ដ្រីនិងកុមារ បំពេញបន្ថែមលើអនុសញ្ញា​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនដែនមានអង្គការចាត់តាំង

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ពិធីសារតាមចិត្តជ្រើសរើសជាប់នឹងអនុសញ្ញាស្ដីពី សិទ្ធិកុមារ ពាក់ព័ន្ធនឹងការលក់កុមារ ពេស្យាកម្មកុមារ និងកាមសាស្ដ្រកុមារ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាភាគីនៃពិធិសារស្ដីពី ការប្រឆាំងការពន្ធជន​អន្ដោប្រវេសន៍​នៅ​តាម​ដែនគោក ដែនសមុទ្រ និង ដែនអាកាសដែលបំពេញបន្ថែមលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី​ការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់តាំង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើពិធិសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្ដីពី សារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមលើវិសោធនកម្មចំនួនបួននៃពិធិសារម៉ុងរ៉េអាល់ស្ដីពី សារធាតុ​បំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធិសារ កាតាហ្សេណាស្ដីពី ជីវសុវត្ថិភាព

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើឧបសម្ព័ន្ធទី៣ ទី៥ ទី១០ និងពិធីសារទី២សម្រាប់អនុវត្ដកិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ សហភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃឡង់ដ៏ និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមស្ដីពី ការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ដែន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្ដយល់ព្រមលើឧបសម្ព័នទី១ ទី៤ ទី៧ ទី៩ ទី១១ ទី១២ ទី១៣អា ទី១៣បេ ទី១៥ទី១៦ និងពិធីសារទីមួយ សម្រាប់​អនុវត្ត​​​កិច្ចព្រមព្រៀងរវាង និងក្នុងរង្វង់រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិតឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៍ និងសាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយមវៀតណាម ស្ដីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ព្រំដែន

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមក្នុងពិធិសារឆ្នាំ១៩៧២ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម​អនុសញ្ញាទោលស្ដីពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ១៩៦១ដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័ត្តកាលពីថ្ងៃទី ០៥ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ១៩៦១

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃពិធីសារស្ដីពីការបង្រាបអំពើខុសច្បាប់ទៅនឹង​សុវត្ថិភាព​នៃទីតាំងអចិន្ដ្រៃយ៍ ដែលស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពស់រាបបាតសមុទ្រ

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារជម្រើសពីរ ដកស្រង់ពីអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារក្នុងជម្លោះប្រដាប់អាវុធ និងអំពីការជូញដូរកុមារ ការធ្វើបេស្យាកម្មកុមារ និងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពអាសអាភាសកុមារ

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្ដយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលជាភាគីនៃពិធីសារស្ដីពីការទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប និងដាក់ទណ្ឌកម្ម ការជូញដូរមនុស្ស ជាពិសេសស្ដ្រី និងកុមារ ដែលបំពេញបន្ថែមលើអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពី ការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនដែលមានអង្គការចាត់ចាំង

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពី ការអនុម័ត្តយលព្រមលើពិធីសារនៃការរៀបចំពិសេសសម្រាប់ផលិតផលវេទយិត និងផលិតផលវេទយិតខ្ពស់

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្តយល់ព្រមលើពិធីសារនៃការចូលរួមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការអនុម័ត្ដយល់ព្រមឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្ដីពី ការប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្ម អំពើឃោឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុកបុកម្នេញ ឬទណ្ឌកម្ម

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 12នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065