ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

លិខិតតុបករណ៍អន្តរជាតិផ្សេងៗ

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្ដីពី ការប្រើប្រាស់កម្លាំង និងអាវុធ ដោយមន្ដ្រីប្រតិបត្តិច្បាប់

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្ដីពី តួនាទីរបស់មេធាវី

Rating: 2 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលការណ៍ណែនាំស្ដីពី តួនាទីរបស់ព្រះរាជអាជ្ញា

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រមសីលធ៌មសម្រាប់មន្ដ្រីប្រតិបត្តិច្បាប់

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

លក្ខន្ដិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្ដីពី តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្ដរជាតិ

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

សេចក្ដីប្រកាសជាសាកលស្ដីពី សិទ្ធិមនុស្ស អនុម័ត្ដ និងប្រកាសដោយសេចក្ដិសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលេខ ២១៧(III) នាថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៨

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្ដីពី ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការ (Basic Principles on the Independence of the Judiciary) ត្រូវ​បាន​​អនុម័ត​ដោយសមាជអង្គការសហប្រជាជាតិទី៧ស្ដីពី ការទប់ស្កាត់បទល្មើស និងការប្រព្រឹត្ដិលើអ្នកទោសដែលបាន​ប្រារព្ធ​ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងមីលែន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៨៥ ហើយដែលត្រូវបាន​តម្កល់ដោយ​សេចក្ដីសម្រេចចិត្តលេខ៤០/៣២ ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៥ រប់សមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ។

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

បញ្ញត្តិជាបទដ្ឋានអប្បបរមាសម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្នកទោស( The Standard Minimum Rules for the Treatment of the Prisoners) បានទទួលយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់ពីក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ចនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតាមសេចក្ដីសម្រេចលេខ 663C(XXIV) ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្ដដាឆ្នាំ ១៩៥៧ ហើយនឹងសេចក្ដីសម្រេចលេខ 2076(LXII) ចុះថ្ងៃទី ១៣ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៧

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 42នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065