ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

សារណាអនុបណ្ឌិត

សារណាបទស្តីពី "នីតិបូរី" ស្រាវជ្រាវដោយលោក មួង សកុណារា ដឹកនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យ ហែល ចំរើន ឆ្នាំ ២០១១

Rating: 4.5 / 3 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

សារណាបទស្តីពី "ហ៊ីប៉ូតែក" ស្រាវជ្រាវដោយលោក ចាន់ នឿន និងដឹកនាំដោយលោកសាស្រ្តាចារ្យ បណ្ឌិត កាន ច័ន្ទមេត្តា ឆ្នាំ ២០១១

Rating: 4.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

The Implementation of Cambodia's Laws on Land Tenure: Squatters on Private Land. by Mr. HAP Phalthy in 2007 at NAGOYA University, Japan.

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 7នាក់ និង សមាជិក​ម្នាក់ លើ​បណ្ដាញ

  • Rarvierve

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ76
ម្សិល​មិញ89
សប្តាហ៍នេះ292
ខែនេះ372
សរុប1042186