ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
លេខ​រៀង 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 684
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 747
រាជកិច្ចទាំង០៨លេខ ដែលបានចេញផ្សាយ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១១ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 762
ប្រកាសលេខ ១២០ ប្រក.កសក ស្ដីពី នីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងជីកសិកម្មដែលត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 641
ប្រកាសលេខ ១១៩ ប្រក.កសក ស្ដីពី នីតិវិធី នៃការគ្រប់គ្រងជីកសិកម្មដែលត្រូវធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 497
បទបញ្ជាស្តីពី វិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបង្ក្រាបការកាប់ ការដឹកជញ្ជូន ការប្រមូល ការស្តុកទុក និងការនាំចេញឈើក្រញូង និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 571
របាយការណ៍សកម្មភាពការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ របស់សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 593
វចនានុក្រមច្បាប់តាមបទដ្ឋានគតិយុត្តខ្មែរ និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 5482
ការបង្កើតសមាគម និពន្ធ​ដោយ ស៊ុន លៀងហេង 4895
ច្បាប់ស្តីពី ការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារបន្ថែម ណាហ្គោយ៉ា កូឡាឡំពួរ ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងសំណងការខូចខាតទៅនឹងពិធីសារកាតាហ្សេណា​ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព និពន្ធ​ដោយ សុង ប៊ុនឃៀង 394

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 30នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ30
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ36
ខែនេះ36
សរុប1041850