ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

រដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ១៩៨៨

រដ្ឋកិច្ចលេខ ១២ ខែ ធ្នូ ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ១០ ខែ តុលា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ៧ ខែ កក្ដដា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ៦ ខែ មិថុនា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ៥ ខែ ឧសភា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ៤ខែ មេសា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ៣ ខែ មិនា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋកិច្ចលេខ ១ ខែ មករា ឆ្នំា ១៩៨៨

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 33នាក់ និង សមាជិក​ម្នាក់ លើ​បណ្ដាញ

  • ហេង រ៉ាំនី

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ547
ម្សិល​មិញ717
សប្តាហ៍នេះ2394
ខែនេះ10072
សរុប958676