ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕
Up

សម័យរដ្ឋកម្ពុជា

ច្បាប់ស្ដីពីបាតុកម្ម

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណី

Rating: 1 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការដាក់គុកបង្ខំរូបកាយក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតពន្ធប្រថាប់ត្រាក្រុមប្រឹក្សានៃរដ្ឋកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង គ្រួសារ ១៩៨៩

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាបស្តីពីការចាត់តាំង និង សកម្មភាពរបស់សាលាជំរះក្តីនៃរដ្ឋកម្ពុជា

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ប្រដាប់ក្តី ២៨ មករា ១៩៩៣

Rating: 0 / 0 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីពីការផ្តន្ទាទោសអំពើភេរវកម្ម ចុះថ្ងៃទី ៣១ មករា ១៩៩២

Rating: 3 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ច្បាប់ស្ដីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ចុះថ្ងៃទី ១៩ សីហា ១៩៩១

Rating: 5 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file

ក្រឹត្យច្បាប់លេខ ៣៨ ស្តីពីកិច្ចសន្យា និង ការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យា

Rating: 4.5 / 2 votes  
Only registered and logged in users can rate this file

រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ ១៩៨៩

Rating: 4 / 1 vote  
Only registered and logged in users can rate this file
 
Powered by Phoca Download

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 11នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ44
ម្សិល​មិញ127
សប្តាហ៍នេះ171
ខែនេះ251
សរុប1042065