ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

ការកែតម្រូវសៀវភៅ "សេចក្តីពន្យល់អំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ២ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ និង ការចាត់ចែងរក្សាការពារ"

ការកែតម្រូវសៀវភៅ "សេចក្តីពន្យល់អំពីក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ភាគី ២ ការអនុវត្តដោយបង្ខំ និង ការចាត់ចែងរក្សាការពារ" ត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ ដើម្បីទាញយកសូមចូលទៅកាន់៖

ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធ ១ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៤

ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលឧបសម្ព័ន្ធ ១ និង ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ នៃប្រកាសលេខ ២៨ កយ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ ស្តីពីប្រភេទពាក្យសុំដែលតម្រូវឱ្យបង់ពន្ធ ចំនួនទឹកប្រាក់ នៃពន្ធដាក់ពាក្យសុំ និង ចំនួន ពន្ធដែលត្រូវបង់ដើម្បីធ្វើ​សកម្មភាព​ក្រៅពីពន្ធដាក់ពាក្យសុំ និង ចំនួនពន្ធដែលត្រូវបង់​ដើម្បីសកម្មភាពក្រៅពីពាក្យសុំ​ទៅតុលាការឱ្យ​សម្រេច​សេចក្តី​ និង មាត្រាដ្ឋានសម្រាប់គណនាប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតុលាការក្រៅពន្ធ និង តម្លៃកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង ត្រូវបានបញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បទាញយកសូមចូលទៅកាន់៖

គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីឯករាជ្យភាពនៃតុលាការ

"គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានស្តីពីឯករាជ្យភាពនៃតុលាការ" បានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់ ៖ 

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានបញ្ចូលមកក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់ ៖ 

ទំព័រ​ទី 39 ​ទាំងអស់ 47 ទំព័រ

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 79នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ32
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ38
ខែនេះ38
សរុប1041852