ឯកសារដែលមានក្នុងគេហទំព័រ http://www.khmerlaws.com អ្នកស្រាវជ្រាវ និង សាធារណជនអាចទាញយកដោយពុំគិតថ្លៃ។​ ក្រុម​ការងារ khmerlaws.com មានគោលបំណងចែកជូនដល់សាធារណជនសម្រាប់ជាការផ្សព្វផ្សាយ អប់រំគ្មានគោលដៅធ្វើអាជីវកម្មឡើយ។ មាត្រា១០នៃច្បាប់ស្ដីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និង សិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល អនុម័តថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ បានបញ្ញត្ដិនូវស្នាដៃដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមកិច្ចការពារនៃច្បាប់នេះមានដូចជា៖ ក. រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ ព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ និង លិខិតបទដ្ឋានផ្លូវការនានា។ ខ. ប្រកាស សេចក្ដីសម្រេច លិខិតបញ្ជាក់ សារាចរណែនាំផ្សេងៗដែលចេញដោយអង្គការរដ្ឋ។ គ. សេចក្ដីសម្រេច សាលក្រម ឬ សាលដីកាផ្សេងៗរបស់តុលាការ។ ឃ. អត្ថបទបកប្រែជាភាសាបរទេសនៃអត្ថបទក្នុងចំនុច ក និង ចំណុចខ និង ចំណុច គ ខាងលើក្នុងមាត្រានេះគំនិត នីតិវិធី ប្រព័ន្ធ របៀបប្រតិបត្តិការ ទស្សនៈ គោលការណ៍ ការរករកឃើញ ឬ ទិន្នន័យសាមញ្ញទោះបីត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថាធិប្បាយ ពន្យល់ ឬ មានក្នុងស្នាដៃណាមួយក៏ដោយ៕

សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយ​ច្បាប់ខ្មែរ

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីជាភាសាអង់គ្លេស

ក្រមរដ្ឋប្បវេណីជាភាសាអង់គ្លេស បានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះ សូមចូលទៅកាន់ 

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការកំណត់លក្ខខណ្ឌចំពោះបុរសជនជាតិបរទេស ដែលមានបំណងរៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ

"សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី  ការកំណត់លក្ខខណ្ឌ ចំពោះបុរសជនជាតិបរទេស ដែលមានបំណងរៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ជាមួយស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ" ចេញដោយក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានបញ្ចូលក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។

ប្រកាសថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យភូមិបាល

ប្រកាសថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យភូមិបាលទើបតែបញ្ចូលរូមមាន៖

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ដោយ ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា ថ្លែងក្នុងពិធី "ប្រកាសការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី"

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ ដោយ ឯកឧត្តម អង្គ វង្សវឌ្ឍានា ថ្លែងក្នុងពិធី "ប្រកាសការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី" នៅថ្ងៃទី២១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១​ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគេហទំព័រនេះហើយ។ ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចូលទៅកាន់ 

ទំព័រ​ទី 43 ​ទាំងអស់ 47 ទំព័រ

ស្វែងរក

បទដ្ឋានគតិយុត្ត ១៩៩៣-បច្ចុប្បន្ន

អ្នក​កំពុង​ទស្សនា

យើង​មាន ភ្ញៀវ 80នាក់ និង គ្មាន​សមាជិក លើ​បណ្ដាញ

ស្ថិតិ​អ្នក​ទស្សនា

ថ្ងៃ​នេះ32
ម្សិល​មិញ6
សប្តាហ៍នេះ38
ខែនេះ38
សរុប1041852